FORMULA MATEMATI

TINGKATAN 4

ANGKA BERERTI

Merujuk kepada digit-digit yang releven dalam suatu integer atau nombor perpuluhan yang dihampirkan kepada sesuatu nilai mengikut tahap ketepatan yang tertentu.Misalnya:

4.69 = 4.7 ( betul kepada 2 angka bererti)

0.016 = 0.02 (betul kepada 1 angka bererti)

BENTUK PIAWAI

Satu cara menulis dalam bentuk A x 10 kuasa n,dengan 1< A < 9 dan 'n' ialah integer.

LOGARITMA

1. Logaritma bagi suatu nombor positif N kepada asas 'a' (positif) ialah indeks 'x' bagi 'a' ,jika N sama nilai dengan a kuasa x,iaitu logaN = x ,jika n = a kuasa x

2. logaN = x ialah kesamaan dalam bentuk logaritma.

3. N = a kuasa x ialah kesamaan dalam bentuk indeks

4. loga1 = 0 dan logaa = 1

TRIGONOMETRI (II)

SIN = pintasan y

KOS = pintasan x

TAN = pintasan y bahagi pintasan x

SUKUAN

    SUDUT

    I

0 darjah - 90 darjah

    II

90 darjah - 180 darjah

    III

180 darjah - 270 darjah

    IV

270 darjah - 360 darjah

BACK